aktivirani limfociti


aktivirani limfociti
activated lymphocytes
* * *
• activated lymphocytes

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • prȍtutijēlo — sr fiziol. obrambena bjelančevina; imunoglobulin koji stvaraju aktivirani B limfociti kao odgovor kada u tijelo uđu antigeni; antitijelo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • antitijela — àntitijēla sr mn DEFINICIJA biol. obrambene bjelančevine, imunoglobulini koje stvaraju aktivirani B limfociti kao odgovor kada u tijelo uđu antigeni; protutijela ETIMOLOGIJA anti + v. tijelo …   Hrvatski jezični portal